Thịnh Nguyễn

Digital Marketing

Information Technology

Web Designer

Freelancer

0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Thịnh Nguyễn

Digital Marketing

Information Technology

Web Designer

Freelancer

Mạng Máy Tính Cơ Bản

Tháng Năm 18, 2020 Khái niệm căn bản về địa chỉ IP ( Internet Protocol Address)

Khái niệm căn bản về IP ( Internet Protocol Address). Chúng ta cũng biết là mạng máy tính nội bộ…

Tháng Năm 12, 2020 Quản lý Group , Organizatonal Unit trên Active Directory

Để tạo một group trên domain , bạn thực hiện các bước sau . Mở cửa sổ Server Manager ….

Tháng Chín 4, 2015 Quản trị Active Directory : Tạo và Quản lý User

Quản trị Active Directory : Quản lý User trên active directory Để tạo một user trên domain, bạn thực hiện…

Tháng Sáu 20, 2015 Khái niệm về các giao thức mạng máy tính quan trọng

Giao thức UDP và TCP . UDP ( User Datagram Protocol ) là một trong những giao thức mạng máy tính…